Cookie- og privatlivspolitik

Databeskyttelsespolitik for Henning Rix Fotografi

 

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for virksomheden.

Virksomheden er dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:

 

Henning Rix Fotografi
CVR: 34971765

Ahornvej 56
5250 Odense SV

Telefon: 21 475 405
Mail: info@henningrix.dk

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger virksomheden behandler

Virksomheden behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere
 • Billeder taget i forbindelse med indgåede aftaler
 • Navn og e-mailadresse til modtagere af nyhedsbreve
 • Oplysninger om personens interesser og adfærd på din hjemmeside
 • Personoplysninger som personen selv skriver i et kommentarfelt på virksomhedens hjemmeside eller facebookprofil

Virksomheden bruger personoplysninger til

Virksomheden bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse opbevares til fakturering, samt at virksomheden kan komme i kontakt med kunden
 • Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så virksomheden kan sende nyhedsmail til personen
 • Billeder, heriblandt rå filer, opbevares til brug i salgsøjemed efter forudgående aftale med kunden, samt til beskyttelse og bevisførelse i en evt. ophavsretlig sag.
 • Personens interesser og adfærd på virksomhedens hjemmeside bruges til statistik til at videreudvikle hjemmesiden
 • Oplysninger som personen selv har givet i et kommentarfelt bruges til et bestemt formål

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analysering af interesser og adfærd på hjemmeside.
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter
 • databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f,
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen.
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte virksomhedens ophavsretlige interesser.

Videregivelse af personoplysninger

Virksomheden kan videregive dine oplysninger, såfremt virksomheden er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. Derudover modelfotos blive delt i det omfang, de benyttes.

Virksomheden anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på virksomhedens vegne. Virksomheden benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for virksomheden, og virksomheden kontrollerer, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Virksomheden anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt virksomheden videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer virksomheden, at virksomheden overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du sådanne link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som jeg ikke er ansvarlig for.

Dine personoplysninger stammer fra

Virksomheden anvender data om dig for at gøre service bedre og sikre kvalitet i produkter og tjenester samt i virksomhedens kontakt med dig.

Automatisk indsamlede data

Hjemmesiden er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af mig eller af en tredjepart på vegne af mig. Analyse af klikstrømsdata og placering af cookies er eksempler herpå.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at jeg optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af mig. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og eventuelt analyseres:

 • Dato og tidspunkt for besøg
 • De sider der besøges i løsningen
 • IP-adressen på den besøgende
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.),
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

Virksomheden anvender Google Analytics som webanalyseløsning i digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra virksomhedens digitale løsninger til analyse i den service Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data jeg er ansvarlig for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her:

https://www.google.com/intl/da/policies/

 

Oplysninger du selv afgiver

I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler virksomheden også data, som brugere aktivt har givet til os.

Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

 • Kontaktoplysninger og fotos i forbindelse med udførelse af opgaver.
 • Oplysninger afgivet via kontaktformular på hjemmeside.
 • Oplysninger du deler med virksomheden via sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook
 • Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger, forespørgsler o.l..

 

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning.

Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses følgende om opbevaringsperioder:

 • Hvad angår kunder vil virksomheden som udgangspunkt beholde dine kontaktoplysninger, eventuelle indgåede kontrakter og tagne fotos, indtil 5 år efter kontraktens opfyldelse.
 • Med hensyn til billeder og filmoptagelser opbevarer virksomheden disse ubegrænset, medmindre vi i en kontrakt har aftalt en given periode. Dette er dog ikke ensbetydende med at jeg har ansvaret for at levere evt. Mistede billede og film materiale til kunden. Materiale opbevares primært af ophavsretlige hensyn.
 • Såfremt du sender os en job-ansøgning, vil virksomheden som udgangspunkt slette den senest 6 måneder efter modtagelsen, medmindre vi vælger at gå videre med en ansættelsesproces og/eller indhenter dit samtykke til at gemme ansøgningen.
 • De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

 

Cookies

Virksomhedens hjemmeside anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

Hvad er cookies og hvorfor anvendes de?

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Før virksomheden placerer cookies på dit udstyr, beder virksomheden om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

 

Slet eller slå cookies fra i browseren

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Du skal blot være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere, og din færden på internettet vil gøres unødig besværlig. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

SIKKERHED

Virksomheden følger de gængse regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager virksomheden løbende backup.

 

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage:
  Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.
 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:
  Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.
 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger:
  Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.
 • Ret til at få slettet dine oplysninger:
  I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger
  I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen
  I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Dataportabilitet
  I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.